Vetforum i Vetmedica 2014  XTargi Medycyny Weterynaryjnej


IV Kongres Praktyki Weterynaryjnej

Łódź, 05-06 kwietnia 2014

czytaj więcej...


Globigen Dog Paste IC

Immunoglobuliny jajeczne zawarte w preparacie Globigen Dog Paste IC


Ostatnie badania wykazały, że przeciwciała pozyskane z jaj mogą być częścią skutecznej terapii przeciwko chorobom układu pokarmowego, zwłaszcza biegunkom.

Antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami. Środki zapobiegawcze, takie jak szczepienia i zabezpieczenie biologiczne są powszechnie stosowane.  W przypadku problemów jelitowych stosuje się wspomagające terapie przeciwko odwodnieniu poprzez wprowadzenie rozwiązań elektrolitowych.

Immunoglobuliny IgY jaj

W 1893, lekarz weterynarii Felix Klemperer, wyjaśnił w jaki sposób podawanie jaj kurzych wspiera układ odpornościowy zwierząt. Odkrył, że jaja od kur zaszczepionych laseczkami tężca pomogły myszom przetrwać tężec.  To znaczy, że kury naturalnie produkują przeciwciała na tą chorobę i przekazują je do jaj.

czytaj więcej...


Odnalezione głosy Zadziwiające losy lekarzy zwierzątDzisiejsza premiera

Odnalezione głosy
Zadziwiające losy lekarzy zwierząt
Dr Włodzimierz A. GibasiewiczKSIĄŻKA HISTORYCZNA
•    ISBN: 978-83-7805-693-5
•    Oprawa: miękka
•    Format: 140x200
•    Liczba stron: 280
•    Premiera: 29 lipca 2013
•    Cena: 28 zł

O książce:

Odnalezione głosy to kontynuacja rozpoczętych przed kilku laty prezentacji zadziwiających losów lekarzy zwierząt: NN – Nieznani Niepowtarzalni – książka o lekarzach weterynarii zamordowanych podczas II wojny światowej (Gdańsk 2010) oraz Życie godne pomnika traktujące o życiu lekarzy weterynarii w niewoli sowieckiej, niemieckiej, o deportacjach i wywózkach na Syberię i na roboty do Niemiec. W swoich poszukiwaniach Autor natrafił na lekarzy weterynarii, którzy w wyniku przeżytych traum, jakie zgotowało im życie, wybrali seminarium duchowne i święcenia kapłańskie; lekarzy weterynarii w szeregach Polski Podziemnej; lekarzy, którzy oddali swoje młode życie, walcząc z okupantem. Spotykamy lekarzy weterynarii wśród ofiar Katynia, Charkowa, Miednoje i więzień zachodniej Ukrainy i Białorusi. Walczyli m.in. w Afryce i pod Monte Cassino. Pojawia się także kobieta lekarz weterynarii, która uczestniczyła w pierwszych igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 1924 r. jako reprezentantka Polski.

czytaj więcej...


Chora matka karmiąca, czyli schorzenia gruczołu mlekowego kotek.


Chora matka karmiąca, czyli schorzenia gruczołu mlekowego kotek.


Budowa gruczołów sutkowych


Uformowany gruczoł sutkowy posiada:

•    część gruczołową (miąższ),
•    przewody mlekowe,
•    brodawkę sutkową.

Podstawową jednostką gruczołową jest pęcherzyk zbudowany z komórek nabłonka sześciennego wydzielniczego. Grupy pęcherzyków tworzą zrazik. Pęcherzyki komunikują się z przewodami mlekowymi zbudowanymi z dwuwarstwowego nabłonka kolumnowego, łączącymi się ze sobą i prowadzącymi w kierunku brodawki. Pęcherzyki i małe przewody są pokryte od zewnątrz komórkami mioepitelialnymi, które mają zdolność kurczenia się pod wpływem oksytocyny, powodując wyciskanie mleka. Przewody uchodzą do zatoki sutkowej leżącej u podstawy brodawki.

czytaj więcej...


W jaki sposób i w jakim celu pobieramy krew od naszych pupili?


W jaki sposób i w jakim celu pobieramy krew od naszych pupili?


U psów i kotów możemy pobierać krew z kilku żył:

•    odpromieniowej,
•    udowej,
•    szyjnej,
•    dostępowej (u psów).

Zła jakość próbek zazwyczaj jest skutkiem mechanicznych uszkodzeń komórek podczas pobierania krwi. Dlatego pamiętać należy o zachowaniu ostrożności, szczególnie jeśli zamierzamy badać układ krzepnięcia. Konieczne jest staranne wymieszanie krwi z antykoagulantem - natychmiast po pobieraniu i zamknięciu próbówki korkiem wykonujemy delikatne koliste ruchy, nie wstrząsamy, gdyż mogłoby to uszkodzić krwinki i doprowadzić do hemolizy.

czytaj więcej...


Jak pozbawić bólu

Jak pozbawić bólu, a jak pozbawić świadomości,
czyli podstawowe informacje na temat znieczulenia, premedykacji i narkozy,
cz. 1


Znieczulenie miejscowe.

Najczęściej bólu pozbawiamy zwierzę jedną z trzech metod:

•    znieczulenie zakończeń nerwów – bezpośrednie oddziaływanie środka znieczulającego na zakończenia nerwowe,
•    znieczulenie przewodowe – donerwowe lub okołonerwowe aplikowanie środka znieczulającego,
•    znieczulenie rdzenia kręgowego –iniekcja leku znieczulającego do kanału kręgowego poza obręb opony twardej.

Znieczulenie ogólne

Najczęściej stosowanymi zabiegami znieczulenia ogólnego są:

1.     znieczulenie iniekcyjne, polegające na wstrzykiwaniu leków uspokajająco – znieczulających,

2.     znieczulenie wziewne przy użyciu eteru, halo tanu, metoksyfluranu, enfluranu, izofluranu, sewofluran, podtlenku azotu,

3.  znieczulenie skojarzone – pogłębienie stanu wywołanego podaniem leków uspokajająco- znieczulających przez nieczulenie miejscowe lub wziewne. Polega na kojarzeniu leków uspokajających z lekami przeciwbólowymi, barbituranami, propofolem oraz wziewnymi lekami znieczulającymi.

czytaj więcej...


Pokarm jako paliwo

Pokarm jako paliwo

Zwierzętom potrzebny jest pokarm, który:

•    dostarcza energii koniecznej do utrzymania się przy życiu,
•    dostarcza energii do podtrzymania procesów metabolicznych,
•    dostarcza energii pracy mięśni,
•    jest źródłem surowców do budowy i utrzymania ustrojowe równowagi metabolicznej,
•    niezbędny jest do wzrostu i rozmnażania.

Rośliny wykorzystują energię promieniowania słonecznego i dwutlenek węgla z atmosfery do syntezy cukrów i wszystkich skomplikowanych składników, tworzących organizm roślinny. Różnorodne związki organiczne mogą dostarczać energii, lecz oprócz tego zwierzęta mają swoiste zapotrzebowanie na substancje, których same nie potrafią wytworzyć, takie jak aminokwasy i witaminy.

czytaj więcej...


Jaskra


Jaskra


Jaskra to podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, które wtórnie występuje u pacjentów na skutek zapalenia wewnątrzgałkowego, nowotworu wewnątrzgałkowego lub, częściej u psów, jako postępująca choroba w wyniku wrodzonych nieprawidłowości kata rogówkowo-tęczówkowego.

W wielu ras psów odkryto wrodzoną dysplazję struktur kąta rogówkowo-tęczówkowego. Głównym problemem jaskry, jest długoterminowa kontrola ciśnienia śródgałkowego zarówno przez leki podawane do oka, jak i przez postępowanie chirurgiczne.

czytaj więcej...


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]