Narzędia-Weterynaryjne.pl
Narzędia-Weterynaryjne.pl

Jak pozbawić bólu, a jak pozbawić świadomości, czyli podstawowe informacje na temat znieczulenia, premedykacji i narkozy, cz. 1


Znieczulenie miejscowe.

Najczęściej bólu pozbawiamy zwierzę jedną z trzech metod:

•    znieczulenie zakończeń nerwów – bezpośrednie oddziaływanie środka znieczulającego na zakończenia nerwowe,
•    znieczulenie przewodowe – donerwowe lub okołonerwowe aplikowanie środka znieczulającego,
•    znieczulenie rdzenia kręgowego –iniekcja leku znieczulającego do kanału kręgowego poza obręb opony twardej.

Znieczulenie ogólne

Najczęściej stosowanymi zabiegami znieczulenia ogólnego są:

1.     znieczulenie iniekcyjne, polegające na wstrzykiwaniu leków uspokajająco – znieczulających,

2.     znieczulenie wziewne przy użyciu eteru, halo tanu, metoksyfluranu, enfluranu, izofluranu, sewofluran, podtlenku azotu,

3.  znieczulenie skojarzone – pogłębienie stanu wywołanego podaniem leków uspokajająco- znieczulających przez nieczulenie miejscowe lub wziewne. Polega na kojarzeniu leków uspokajających z lekami przeciwbólowymi, barbituranami, propofolem oraz wziewnymi lekami znieczulającymi.

W ramach przygotowania do narkozy stabilizuje się pacjenta i poprawia czynność układów krążenia i oddychania.

Należy:

1.    Przeprowadzić badanie ogólne wszystkich pacjentów, przy czym szczególną uwagę zwraca się na objawy obniżonej tolerancji wysiłkowej, gorączkę, żółtaczkę, niedokrwistość, mocznicę.

2.    Wykonać zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i jamy brzusznej u pacjentów powypadkowych ze względu na pilną potrzebę wykluczenia urazów płucnych, odmy opłucnowej, pęknięcia przepony, rozdarcia pęcherza, wolnych gazów lub płynów w jamie brzusznej

3.    Wykonać badania laboratoryjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.    Wstrzymać podawanie karmy przez 8-12 godzin, ale wodę podawać należy bez ograniczeń

5.    Założyć cewniki dożylne wszystkim pacjentom wysokiego ryzyka

6.    Wykonać korektę zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej


Znieczulenie miejscowe powierzchniowe.

Przy znieczuleniu powierzchniowym blokowane są czuciowe zakończenia nerwowe skóry lub błony śluzowej nosa, spojówek, narządów płciowych. Środki do znieczulenia miejscowego mogą być stosowane w postaci roztworów, sprayów, maści lub pudrów do znieczulania powierzchniowego błon śluzowych i powierzchni ran. Ze względu na stosunkowo duży stopień wchłaniania, szczególnie przez błonę śluzową oskrzeli oraz konieczność unikania toksycznych reakcji należy stosować najniższe skuteczne dawkowanie.

Do znieczulania i relaksacji więzadeł jajnika, względnie powrózków nasiennych wystarczają 1-3% roztwory lidokainy, który nanosi się na błony surowicze za pomocą tamponu, pędzelka lub wacika.

Znieczulenie miejscowe nasiękowe.

Środek do znieczulania miejscowego wstrzykuje się wolno i równomiernie podczas cofania igły wokół oraz pod miejscem operacji, sprawdzając przez zasysanie, czy koniec igły nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.

Dodatek środka zwężającego naczynia krwionośne do środka znieczulającego powoduje:

•    opóźnienie wchłaniania środka miejscowo znieczulającego,
•    zmniejszenie oddziaływania toksycznego,
•    dwukrotne lub nawet trzykrotne wydłużenie działania przeciwbólowego,
•    zwiększenie intensywności działania przeciwbólowego,
•    niebezpieczeństwo wystąpienia miejscowej martwicy u wrażliwych psów o delikatnej,ciemnej skórze.

Wskazaniami znieczulenia nasiękowego są:

  • zabiegi operacyjne na łapach,
  • usuwanie powierzchniowych guzów,
  • sączkowanie ran,
  • otwieranie ropni,
  • drenowanie krwiaków.

Znieczulenie miejscowe przewodowe.

Ten rodzaj znieczulenia polega na zablokowaniu przewodnictwa nerwowego przez wstrzyknięcie środka miejscowo znieczulającego w bezpośrednie sąsiedztwo nerwu. Celem wykluczenia odruchów obronnych podczas iniekcji i zabiegu chirurgicznego należy psy farmakologicznie uspokoić lub powierzchniowo znieczulić.

Znieczulenie przewodowe nerwów czaszkowych

a)    Znieczulenie nerwu szczękowego w dole skrzydłowo podniebiennym.
Znieczuleniu ulega szczęka górna wraz z zębami, dziąsła, okostna zębodołów, grzbiet nosa, podniebienie twarde i miękkie, skóra nosa oraz warga górna.

b)    Znieczulenie nerwu podoczodołowego w otworze podoczodołowym.
Znieczuleniu ulegają zęby sieczne, kieł, zęby przedtrzonowe, skóra nozdrzy i górna warga.

c)    Znieczulenie żuchwy w otworze żuchwowym.
Znieczuleniu ulega żuchwa wraz z zębami, dziąsła, okostna zębodołów, dolna warga i podjęzykowa błona śluzowa.

d)    Znieczulenie nerwu zębodołowego niższego w otworze bródkowym
Znieczuleniu ulega dolna warga, zęby sieczne, kieł.

Znieczulenie splotu ramiennego.

Znieczulenia tego używamy podczas wszystkich zabiegów chirurgicznych wykonywanych w obszarze stawu łokciowego lub obwodowo od stawu łokciowego. Obszar tego znieczulenia ograniczony jest do obwodowego odcinka kończyny.

Znieczulenie nadoponowe.

Znieczulenie to jest wykorzystywane przy zabiegach chirurgicznych w obszarze położonym doogonowo od łuku żebrowego.

Ma zarówno wady, jak i zalety.

Zaletą jest fakt, że przy udzielaniu pomocy porodowej unika się oddziaływania na płody środkami ogólnie znieczulającymi, a po cesarskim cięciu suka natychmiast przyjmuje szczenięta. Osiąga się również dobre zwiotczenie mięśni przy zachowawczym i operacyjnym leczeniu zwichnięć i złamań, a także oszczędzające znieczulenie u pacjentów problemowych oraz w nagłych przypadkach.

Wadą jest natomiast fakt, że po iniekcji płynu znieczulającego do zatoki kręgowej lub do przestrzeni podpajęczynówkowej obserwuje się:

•    wymioty,
•    spadek ciśnienia krwi,
•    drgawki,
•    porażenia.

W następstwie przedawkowania środka znieczulającego występują:

•    zwolniona czynność serca,
•    obniżone ciśnienie krwi,
•    porażenie przepony.

Znieczulenie nerwów międzyżebrowych.

Ten rodzaj znieczulenia wykorzystujemy podczas otwierania oraz po otwarciu klatki piersiowej, podczas drenowania jamy opłucnowej oraz przy złamaniu żeber.

Znieczulenie utrzymuje blokadę nerwów międzyżebrowych przez 3-6 godzin.

Przeciwwskazaniami są choroby płuc z zaburzeniami wymiany gazów. Ze względu na ryzyko odmy opłucnowej należy psy nadzorować przez kilka godzin.

Śródopłucnowe, regionalne znieczulenie.

Dzięki temu znieczuleniu możemy znieść ból po otwarciu klatki piersiowej i złamaniu żeber. Jest to lepszy rodzaj pooperacyjnego znieczulenia po międzyżebrowym otwarciu klatki piersiowej, zapewnia wyższe ciśnienie tętnicze parcjalne tlenu w porównaniu z dożylną iniekcją opiatów.

Nieskuteczność metody mogą powodować:

•    zamiana położenia cewnika,
•    zatkanie cewnika krwią lub innymi płynami ustrojowymi,
•    zapalenie opłucnej.

Znieczulenie ogólne.

Neuroleptanalgezja.
Klasyczna neuroleptanalgezja jest to stan ogólnego znieczulenia,w którym świadomość zostaje ograniczona, ale nie zniesiona. Neuroleptanalgezję wywołuje się przez łączenie leku uspokajającego i działającego ośrodkowo leku przeciwbólowego, podawanych domięśniowo lub dożylnie. Stan ten umożliwia także przeprowadzanie poważnych zabiegów chirurgicznych.

Zalety:

•    prosty sposób wykonania,
•    oszczędności w wykorzystaniu personelu,
•    zapobieganie wymiotom,
•    dobra stabilność sercowo – naczyniowa,
•    rozległy zakres bezpieczeństwa,
•  możliwość zniesienia w każdej chwili działania ośrodkowego środka przeciwbólowego za pomocą swoistych antagonistów morfiny.

Wady:

•    wrażliwość na bodźce akustyczne,
•    oddawanie kału i moczu,
•    brak pełnego zniesienia odruchów i rozluźnienia mięśni,
•    depresja oddechowa,
•    zianie,
•    zaburzenia regulacji cieplnej,
•    obniżenie ciśnienia krwi,
•    zwolniona czynność serca,
•    niekiedy wymioty,
•    rzadko sztywność mięśni,
•    nadmiernie wydłużone działanie przy niewydolności nerek,
•    indywidualnie bardzo różne reakcje przy identycznym dawkowaniu substancji czynnych,
•    odwrotne reakcje u określonych ras psów,
•    brak pogłębienia zniesienia bólu, znieczulenia lub odprężenia po przekroczeniu optymalnej dawki,
•    wysokie koszty zarządzania tymi środkami.

CDN.


Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych na stronach Veterynaria.pl, Vetforum.pl, Sklep.Veterynaria.pl treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).