Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 

I. Informacje Ogólne

II. Zamówienia i Realizacja

III. Wysyłka, koszty, formy płatności

IV. Warunki odstąpienia od umowy

V. Reklamacja, gwarancja, rękojmia

VI. Polityka prywatności i postanowienia końcowe

VII. Karty Rabatowe - Stałego Klienta

VIII. Pozostałe Informacje

 

 

I. Informacje ogólne

1) Sklep internetowy Veterynaria.pl prowadzony jest przez AnimalBook.pl Daniel Kiljański z siedzibą w Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP 788-186-26-49 zwany jest w dalszej części Regulaminu Sklepem. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, prezentując informacje handlowe na stronie: www.sklep.veterynaria.pl

2) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

3) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące 14 dni po chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu. W takim przypadku Klient ma prawo na odstąpienie od umowy bez nakładania na niego dodatkowych obciążeń finansowych w terminie do 14 dni od opublikowania nowego regulaminu.

4) Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoba prawna posiadająca i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Klientem lub Konsumentem.

 

 

II. Zamówienia i realizacja

1) Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2) Jeśli jakiś produkt znajduje się w ofercie, ale jest czasowo niedostępny, a otrzymamy informację o zainteresowaniu tymże produktem, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej pojawił się on na stanie sklepu.

3) Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i pochodzą ze znanych i sprawdzonych źródeł ( od producentów).

4) Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były jak najbardziej dokładne i rzetelne. Zarówno opisy produktów, jak i ich wizerunki pochodzą od producentów.

5) Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.

6) Zamówienia można składać:

-za pośrednictwem strony www.sklep.veterynaria.pl

-e-mail'em na adres: sklep@veterynaria.pl

- pod numerami telefonów w godzinach 9-17: 506-347-626, 61-44-73-013

7) Istnieje możliwość konsultacji zakupu z naszymi lekarzami weterynarii:

-za pomocą e-maila na adres: sklep@veterynaria.pl

 

8) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie dotyczących Konsumenta, zamówienie po weryfikacji zostanie anulowane

9) Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.

10 )Przyjęcie zamówienie nie jest jednoznaczne z wysłaniem paczki, o tym fakcie Klient zostanie dodatkowo powiadomiony drogą elektroniczną.

11) W momencie odbioru przesyłki wraz z towarem Klient otrzymuje dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

12) Wszelkie opóźnienia w realizacji zamówienia, jak np. brak towaru w magazynie zostaną niezwłocznie zgłoszone Klientowi. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki lub jej częściowej realizacji w przypadku braku zamówionych przez Klienta towarów. Czynności te będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

 

 

III. Wysyłka, koszty, formy płatności

1) Wszystkie ceny towarów prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.

2) Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki (wg cennika Poczty Polskiej ,wg cennika kuriera "Pocztex").

3)Zamówienia przyjmowane i wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4) Maksymalny "Czas realizacji zamówienia" (od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania paczki do Klienta) wynosi 1-3 dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku produktów z kategorii "Sprzęt weterynaryjny" "Czas realizacji zamówienia" może wynieść do 14 dni. "Czas realizacji zamówienia" w przypadku, gdy Klient wybierze opcję płatności "Przelew" jest liczony od momentu wpłynięcia pieniędzy za zamówienie na konto Sklepu.
W przypadku gdy Klient wybierze opcję płatności "przelew" lub "płatność on-line", a Sklep nie otrzyma zapłaty za zamówienie od Klienta w przeciągu 14 dni od daty jego złożenia zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

5) Czas dostarczenia przesyłki do Klienta na terenie Polski (od momentu wysłania paczki przez Sklep do momentu doręczenia jej adresatowi) w przypadku Kuriera to max. 48h!

6) Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki lub jej częściowej realizacji w przypadku braku zamówionych przez Klienta towarów. Czynności te będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

7) Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulec zmianie, jednak nie dopuszczamy do tego w trakcie realizacji zamówienia – obowiązująca cena to ta w momencie składania zamówienia.

8) O statusie zamówienia Klient jest informowany na bieżąco za pomocą poczty elektronicznej.

9) Wszystkie zamówienia wysyłane są wg obowiązującego cennika.

10) Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia i wagi towarów. Nasz system obliczy wagę produktów w zamówieniu i poda w koszyku odpowiednią wartość kosztu przesyłki.

11) Końcowa cena zamówienia uzależniona jest również od formy płatności wybranej przez Klienta:

pobranie (przesyłka pobraniowa) – Klient płaci za przesyłkę w momencie odbioru paczki

przelew (numer konta Sklepu dostępny na stronie oraz dodatkowo w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia) – zamówienie wysyłane jest niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie

płatność on-line – za pomocą tego narzędzia, Klienci posiadający karty płatnicze, mają możliwość zapłaty za towar zakupiony w Sklepie; System elektronicznych płatności obsługuje firma Płatności.pl; ta forma zapłaty jest najwygodniejsza i zapewnia bezpieczną oraz bezgotówkową transakcję – zamówienie wysyłane jest niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie

12) Bezpłatna dostawa dotyczy wszystkich produktów, których łączne kwoty zamówień wynoszą minimum 300 pln. W takim przypadku podczas składania zamówienia, w rubryce "Dostawa i płatność" pokaże się kwota 0 pln.


 

IV. Warunki odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować nas AnimalBook.pl Daniel Kiljański, Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp., adres mailowy:sklep@veterynaria.pl, telefon 506-347-626 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4) Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5) Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@veterynaria.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: AnimalBook.pl Daniel Kiljański, Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: AnimalBook.pl Daniel Kiljański, Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp.

12) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14) Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).


 

V. Reklamacja, gwarancja, rękojmia

1) Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

2) Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@veterynaria.pl, lub drogą pocztową na adres AnimalBook.pl Daniel Kiljański, Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;

- żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

4) Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5) Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: AnimalBook.pl Daniel Kiljański, Zdrój 26i, 62-065 Grodzisk Wlkp., zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

6) Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8) W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.


 

VI. Polityka prywatności i postanowienia końcowe

1) Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

2) Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia.

3) W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz celach statystycznych i reklamowych ruch klientów na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie są danymi osobowymi. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których klient trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki) i Google Adwords (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Klient może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

4) Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zmówienia o kontakt mailowy na adressklep@veterynaria.pl lub kontakt telefoniczny.

5) Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7) W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.

8) Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.


 

VII. Karty Rabatowe - Karty Stałego Klienta

1) Karta Rabatowa Veterynaria.pl wydawana jest przez Sklep Internetowy Veterynaria.pl na określonych zasadach:

- Klient otrzymuje Kartę wraz z trzecim zamówieniem złożonym w Sklepie Veterynaria.pl, pod warunkiem, że łączna kwota dokonanych dotychczas zakupów (łącznie z zamówieniem, przy którym Klient otrzyma kartę) wynosi min. 300 zł.
- Klient zapozna się i zaakceptuje Regulamin Stosowania Karty Rabatowej Veterynaria.pl

2) Karta Rabatowa Veterynaria.pl zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny przypisany do Klienta, który otrzymał Kartę.

3) Program Kart Rabatowych Veterynaria.pl przeznaczony jest dla wszystkich Klientów sklepu Veterynaria.pl.

4) Karta Rabatowa Veterynaria.pl upoważnia do 5% rabatu na dowolnie wybrane artykuły z oferty Sklepu Veterynaria.pl.

5) Warunkiem uzyskania rabatu jest wpisanie numeru ewidencyjnego Karty w specjalnym polu do tego przeznaczonym, podczas składania zamówienia.

6) Posiadacz karty zobowiązany jest do:

- posługiwania się kartą zgodnie z niniejszym regulaminem,

- chronienia karty przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- powiadomienia o kradzieży lub utracie karty.

7) Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Sklepu Veterynaria.pl.

 

 

VIII. Pozostałe informacje

1)Wysyłając formularz zamówienia Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

2)Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

3)W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4)Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@veterynaria.pl.