Niezbędnik lekarza

OŚWIADCZENIE PRAWNE– ZASTRZEŻENIE  I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.    Korzystając z niniejszej Witryny internetowej, Użytkownicy akceptują niniejsze „Oświadczenie prawne”.
2.    Nasz Serwis zawiera materiały do których dostęp mają jedynie osoby uprawnione (lekarze, studenci weterynarii, technicy, zootechnicy, biotechnolodzy) zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r., nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).
3.    Mimo że firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Witrynie były aktualne i poprawne, firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. nie może zagwarantować, że informacje te są stosowne, poprawne, pełne i prawidłowe, ani nie gwarantuje, że zawartość Witryny jest kompletna pod każdym względem.
Firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z informacji opublikowanych w Witrynie, ani za brak takich określonych informacji w Witrynie.
Użytkownicy Witryny przyjmują do wiadomości, że:
    - Korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Serwis jest oferowany w aktualnym stanie i w miarę dostępności.
    - Firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw.
Firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. nie gwarantuje, że:
    - Serwis spełni wymagania Użytkowników,
    - Serwis będzie działał nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów,
    - efekty, które można osiągnąć poprzez korzystanie z Serwisu, będą właściwe i wiarygodne,
    - jakość produktów, usług, informacji i innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu spełni ich oczekiwania,
    - błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.
Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób pozyskane w wyniku korzystania z Serwisu podlegają własnemu uznaniu i ryzyku Użytkowników. Ponadto Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemów komputerowych lub utratę danych wynikającą z pobrania tego typu materiałów. Porady i informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, otrzymane przez Użytkowników od firmy Pearl Cosmetics sp. z o. o. lub za pośrednictwem Serwisu, nie stanowią żadnej gwarancji poza tym, o czym wyraźnie poinformowano w niniejszej Witrynie.
4.    Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne i wynikowe oraz odszkodowania z nawiązką, w tym między innymi szkody związane z utratą zysków, wartości firmy, wykorzystaniem, danymi lub innymi szkodami niematerialnymi (nawet jeśli firma Pearl Cosmetics sp. z o. o. została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód), poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie, na podstawie umowy lub deliktu, wynikające z dostępu lub faktu korzystania z niniejszej Witryny lub Witryny, do której zamieszczono odnośnik, związane z:
  - korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu,
  - kosztami dostarczenia towarów i usług zastępczych w związku z towarami, danymi, informacjami lub usługami zakupionymi lub otrzymanymi, bądź wiadomościami otrzymanymi lub transakcjami zrealizowanymi za pośrednictwem Serwisu,
  -  nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją przekazów, lub danych Użytkowników,
  - oświadczeniami lub zachowaniem osób trzecich w ramach Serwisu,
  - innymi kwestiami dotyczącymi Serwisu.
5.    W niektórych obszarach prawnych niedozwolone jest wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. W związku z tym niektóre ograniczenia wymienione w punkcie 2 i 3 mogą nie obowiązywać niektórych Użytkowników.

Czy potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tej części serwisu?

Tak Nie